Tegnestuen

GADEPLAN – ”umiddelbart tilgængeligt der hvor almindelige mennesker færdes i det virkelige liv” – Er et citat taget fra Den Danske Ordbog, og det er en vision som vi hos GADEPLAN gerne vil have med i alle de projekter vi arbejder med. Umiddelbart tilgængeligt der hvor almindelige mennesker færdes, er et udtryk for at skabe god arkitektur på gadeplan, til det almindelige menneske, som lever livet på hver vores måde, i det virkelige liv. Nordic arkitektur er for GADEPLAN en del af tanken for udvikling af arkitektur. Nordic arkitektur står for enkelthed, gode materialer og inddragelse af naturen – gerne sammenholdt til den kontekst som man befinder sig i. Proces – er en udvikling af et projekt, som består af forskellige faser. Hver fase er et forløb af handlinger, der indebærer en forandring og udvikling i projektet frem til byggeprocessen. Udviklingen sker i 5 faser som er beskrevet nedenfor.

Proces – er en udvikling af et projekt, som består af forskellige faser. Hver fase er et forløb af handlinger, der indebærer en forandring og udvikling i projektet frem til byggeprocessen. Udviklingen sker i 5 faser som er beskrevet nedenfor. FØRSTE MØDE – Vi mødes meget gerne og tager en uforpligtigende samtale om jeres byggeprojekt. Her har vi dialog om projektets omfang, og ønsker I at fortsætte med projektet i et samarbejde med os, så finder vi sammen et procesforløb, der passer til netop jeres behov. DISPOSITION – er en bearbejdning af skitser ud fra dialogen fra første møde. Skitserne er en hoveddisponeringen, en bearbejdning til en hovedide / et koncept. Det vil sige at tegningerne viser, hvor huset er placeret på grunden, overordnet indretning, samt en formulering af materialevalg. Tegningerne er som håndskitser og 3D volumener studier. SKITSEFORSLAG – er en udvikling af tegninger på grundlag af dialog fra dispositionsfasen. Skitseforslag indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, plantegninger med overordnet mål og funktioner, bæredygtighed med forslag til materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold. Alt sammen til den overordnede arkitektur. MYNDIGHED – er en fase hvor der udarbejdes myndighedstegninger til byggetilladelse fra den pågældende kommune som projektet er placeret i. Der kan, i hvert tilfælde blive stillet krav fra kommunen om yderligere dokumenterende materiale. Disse ydelser er ofte ikke en del af arkitektprojektet, hvorfor det er muligt, at der tilknyttes øvrige rådgivere som f.eks. ingeniør og landmåler. PROJEKTERINGSFASEN – Er tegninger som udarbejdes til entreprenører. Omfanget heraf kan variere efter udbudsformen og entreprenørens kompetencer til at udføre byggeriet. Til tider kan der udføres byggeri efter tegninger i myndighedsfasen, og der kan aftales en udvidet myndighedsfase, og derved trække denne pris ud fra projekteringsfasen. KONTRAHERING OG TILSYN – vil være deltagelse i kontraheringen med entreprenører, tidsplan, projektopfølgning, tilsyn på byggepladsen, byggemøder etc. Alle dele i denne fase kan være forskelligt efter valg af entreprenør og byggeriets omfang / sværhedsgrad for bygningen. Der kan aftales inden byggeriet påbegyndes, hvilke dele der skal udføres af arkitekt og ydelser som evt. bygherre eller entreprenør kan varetage.